Leegruimen van de woning na het overlijden van een dierbare 

Is een familielid of een andere naaste recent overleden? Dan komt er veel op je af en moet er ontzettend veel geregeld worden. Niet alleen moet de uitvaart geregeld worden, ook moeten er tal van zaken opgepakt worden rondom de woning. Zo moet de woning uitgeruimd worden, moeten de bezittingen verdeeld worden aan de hand van een eventueel testament, moet de huur opgezegd worden, rekeningen worden betaald, et cetera.. Zoals je leest komt hier veel bij kijken. Het is dan ook niet gek als je je wat overweldigd voelt wanneer je dit soort zaken moet gaan regelen. Daarom helpt dit artikel je met een duidelijk overzicht en handige tips om dit proces in goede banen te leiden. Lees je mee?  

Centrale organisatie 

Wanneer een dierbare overleden is, zijn er veel mensen die allemaal hun eigen wensen en ideeën hebben bij hoe bepaalde processen moeten gaan. Om misverstanden en conflicten hierover te voorkomen, is het belangrijk dat er één centraal aanspreekpunt wordt aangewezen voor alle betrokkenen welke de zaken regelt en beslissingen mag maken.

Belangrijke documenten verzamelen 

De volgende stap is het verzamelen van belangrijke documenten. Denk hierbij aan papieren van de verzekering, rekeningen van nutsbedrijven, bankafschriften, documenten die horen bij materieel bezit zoals auto’s, kunst of juwelen, maar ook aan het testament. 

Zorg er ook voor dat de openstaande rekeningen van de overleden dierbare doorbetaald blijven worden wanneer je deze niet direct stop kunt zetten. 

Testament lezen en opvolgen

Na het verzamelen van alle belangrijke documentatie, is het tijd om het testament te lezen en te zien welke bezittingen de dierbare eventueel aan welke nabestaanden wil overdragen. Voor overige bezittingen waar mogelijk emotionele waarde aan vast zit voor de betrokken nabestaanden, is het goed om een overzicht te maken en deze aan de naasten aan te bieden. Spullen die overblijven kunnen worden verkocht, weggegeven of gedoneerd aan een goed doel. 

Spullen sorteren en verdelen 

Nu duidelijk is welke zaken welke bestemming hebben, is het tijd om in de woning aan de slag te gaan. Laat het centrale aanspreekpunt alleen door de woning gaan en de belangrijke zaken apart houden. De overige spullen in de woning kunnen worden gesorteerd en verdeeld worden onder de nabestaanden. 

De woning laten ontruimen door een professional 

Wanneer bovenstaande stappen doorlopen zijn, kun je het huis leeghalen. Dit kun je zelf doen met andere naasten. Gezien het zware en emotionele proces, kan het een goede keuze zijn om een professional in te schakelen, zoals Ontruiming de Zwart. Deze kan je volledig ontzorgen in het proces.