Meer duurzaamheid dankzij dierenvoeding met insecten

Honden en katten hebben vlees nodig, en meer specifiek de voedingsstoffen die het bevat. Vooral katten zijn als carnivoren aangewezen op een hoog gehalte van dierlijke eiwitten in hun voer. Anders kunnen zich gevaarlijke tekorten ontwikkelen.

Tegelijkertijd is het al lang geen geheim meer, dat vleesproductie aanzienlijke milieuschade veroorzaakt. Zowel voor mensen als voor als huisdieren gehouden katten en honden is het daarom de hoogste tijd, duurzame alternatieven voor de voeding te vinden.  

Met dit doel voor ogen biedt fabrikant van diervoer Marsapet met zijn honden- en kattenvoer met insecten sinds enige jaren een ongewone oplossing aan, die tegelijkertijd in meerdere opzichten voordelen met zich meebrengt.

Schadelijke gevolgen van veehouderij

Alleen in Nederland worden meer dan 12.1 miljoen varkens en meer dan 3.8 miljoen runderen gehouden. Wereldwijd zijn het zelfs meer dan 650 miljoen varkens en ruim een miljard runderen.

De gevolgen voor het milieu zijn enorm. Meer dan drie vierde van de landbouwgrond dient voor de veehouderij of de verbouwing van voedingsmiddelen om dit vee te verzorgen. Afgezien daarvan verbruikt vleesproductie enorme hoeveelheden water en draagt het bij aan de verontreiniging van de bodem en het grondwater.

Daar komt de voor herkauwers zoals runderen typische opbouw van grote hoeveelheden methaan bij. Methaan is een broeikasgas, waarvan de klimaatschadelijke werking zo’n 28 maal hoger ligt dan die van CO2.

Wat maakt insecten tot een milieuvriendelijk alternatief?  

Marsapet gebruikt voor de productie van zijn dierenvoeding met insecten larven van de zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens). Het houden van de larven vindt plaats in onverwarmde hallen en de insectenlarven hebben in verhouding weinig voer nodig. Daardoor neemt de teelt beduidend minder plaats in.

Daar komt bij dat de productie van insecteneiwit aanzienlijk minder water verbruikt, dan bij de productie van rundvlees het geval is. In tijden van toenemende waterschaarste is dat natuurlijk eveneens een groot voordeel, dat voor het innovatieve alternatief van het conventionele vlees spreekt.

Bovendien produceren de vliegenlarven bij het verteren van hun voeding geen methaan, waardoor negatieve gevolgen voor de klimaatverandering aanvullend gereduceerd worden.

Insecten zijn een volwaardige eiwitbron

Het is natuurlijk compleet duidelijk, dat zeer weinig diereneigenaren hun hond of kat ten behoeve van het milieu met een voeding zouden verzorgen, die hen schaadt. Veel eigenaren die voor het eerst van diervoer met insecten horen, vragen zich daarom af of het zich überhaupt voor een geschikte voeding leent of dat het voer hun viervoeter misschien zelfs kan schaden.

Die eerste vraag laat zich eenduidig met ‘ja’ en de tweede met ‘nee’ beantwoorden. Want het insecteneiwit bevat alle voor katten en honden essentiële aminozuren en kenmerkt zich door een zeer goede verteerbaarheid. Een permanente wissel van voer brengt daarom ook op het gebied van de voorziening van voedingsstoffen geen nadelen met zich mee. Voedingsgevoelige of allergische dieren kunnen absoluut van de uitstekende verdraagbaarheid van het voer profiteren.

Insecten vormen dus zonder twijfel een voedingsmiddel voor de toekomst. Met het diervoer op insectenbasis, dat Marsapet zowel voor honden als voor katten aanbiedt, kunnen milieubewust eigenaren vandaag al een waardevolle bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu en het klimaat, zonder concessies te moeten doen ten aanzien van de kwaliteit.